Isolatie voor een betere toekomst

Vertrouwelijkheidsbeleid

Wanneer u de website www.ursa.be bezoekt om de informatie te raadplegen die hier te vinden is, doet u dat anoniem, tenzij u ervoor kiest uw persoonlijke gegevens te verstrekken.

 

Uw privacy is belangrijk voor ons. Alle gegevens die u ons bezorgt, stellen ons in staat u informatie toe te sturen over de producten en diensten waarin u te kennen gaf geïnteresseerd te zijn. Deze gegevens kunnen voor hetzelfde doel worden overgemaakt aan andere ondernemingen die deel uitmaken van URSA. Door ons uw gegevens te bezorgen, stemt u ermee in dat wij ze gebruiken voor de bovengenoemde doeleinden. Wij geven deze gegevens nooit door aan derden buiten URSA.

 

Deze vertrouwelijkheidsverklaringen en juridische adviezen gelden algemeen voor alle websites van URSA. Niettemin kunnen er andere privégegevens voorkomen op de websites van de verschillende ondernemingen van URSA die bijzondere informatie verschaffen.

 


PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

Binnen de URSA streven wij ernaar u zoveel mogelijk controle te geven over uw persoonlijke gegevens. Het is voor ons belangrijk dat u zich op uw gemak voelt terwijl u onze website bezoekt. Niettemin is het mogelijk dat wij op een bepaald ogenblik persoonlijke gegevens van u nodig hebben. Alle persoonsgegevens die u ons soms moet verstrekken (bijvoorbeeld uw e-mailadres) kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 

Als u ons persoonsgegevens verstrekt om informatie van ons te ontvangen (bijvoorbeeld brochures, catalogi), verzamelen en bewaren wij deze gegevens. Zij stellen ons in staat te antwoorden op uw vraag om informatie. Als u informatie raadpleegt of downloadt, doen wij een follow-up van uw bezoek. Dat is nuttig om u persoonlijke inlichtingen te kunnen bezorgen en onszelf inzicht te verschaffen in welke delen van de website u bezoekt, door middel van cookies. - Zie verderop.

 

De ingezamelde en opgeslagen gegevens over u worden uitsluitend binnen de URSA gebruikt.

 

De website bevat koppelingen naar sites die geen websites van URSA zijn. URSA is niet aansprakelijk voor de praktijken van deze andere sites inzake vertrouwelijkheid.

 

U kunt contact opnemen met de ondernemingen van URSA als u vragen heeft over de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben (bv.: naam, e-mailadres). De gegevens met betrekking tot de verschillende entiteiten van de URSA waarmee u contact kunt opnemen, vindt u onderaan.

 

Overeenkomstig de bepalingen voorzien door de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (artikel 9 en volgende), die in werking trad door het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001, heeft u het recht de gegevens die op u betrekking hebben in te zien en kunt u ze laten wijzigen. Als u bepaalde gegevens wilt laten corrigeren of verwijderen, kunt u hiervoor een schriftelijke en ondertekende aanvraag bij ons indienen. U heeft tevens het recht (na schriftelijke en ondertekende aanvraag, eenmaal per jaar en kosteloos) de persoonsgegevens die wij over u bezitten op te vragen, met specificatie van de wijze waarop ze door ons worden verwerkt.

 


COOKIES

 

Wanneer u onze website bezoekt, wordt u een permanente 'cookie' (een klein tekstbestand) toegewezen dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Het cookie maakt het mogelijk u te identificeren wanneer u onze website bezoekt, zodat wij uw navigatie op de website kunnen verbeteren en uw online activiteiten kunnen personaliseren (automatische herkenning, opslaan van uw favorieten …).

 

Wij verzamelen eveneens technische gegevens over uw computer telkens wanneer u een pagina opent tijdens uw bezoek op onze websites. Het betreft hier met name uw IP-adres (internetprotocol), het gebruikte besturingssysteem, het type webbrowser en eventueel het adres van een eigen website. Wij verzamelen die gegevens om de kwaliteit van uw activiteiten tijdens uw bezoek op onze site te verbeteren, en de gegevens worden niet aan derden verkocht of overgemaakt.

 

De meeste browsers accepteren deze cookies automatisch, maar u kunt deze verwijderen of cookies laten blokkeren. Aangezien elke browser anders is, moet u in het 'Help'-menu van uw browser nakijken hoe u de voorkeursinstellingen in verband met cookies kunt wijzigen. Denk eraan dat sommige functies van de site mogelijk niet meer kunnen worden gebruikt wanneer u cookies uitschakelt.

 


CONTACT

 

Indien u vragen heeft met betrekking tot de bovenstaande bepalingen, kunt u contact opnemen met URSA Benelux bvba– Pitantiestraat 127 – 8792 Desselgem - België.