“Waar ik woon, is het nooit te koud, dus ik hoef mijn huis niet te isoleren.” – ECHT?

Wist u dat isolatie niet alleen bedoeld is om u warm te houden? Dat het aanbrengen van minerale wolisolatie in uw woning of bedrijf net zo nuttig kan zijn in de zomer als in de winter? Mensen denken dat isolatie alleen bedoeld is om warmte binnen te houden, maar in werkelijkheid gaat het om temperatuurbeheersing: warm in de winter, koel in de zomer. In feite is het idee dat wonen in een warm land of klimaat betekent dat u zich geen zorgen hoeft te maken over isolatie een mythe…

Mensen associëren isolatie vaak met warm blijven en denken dat isolatie niet nodig is als ze in een warm klimaat wonen. Maar isolatie is het hele jaar door een investering. Het houdt de temperatuurschommelingen van uw woning onder invloed van het buitenweer tegen. Met andere woorden, isolatie beschermt net zo goed tegen oververhitting in de zomer als tegen bevriezing in de winter.

Het aanbrengen van isolatie in het gebouw is even nuttig in de zomer als in de winter

Wanneer mensen over isolatie praten, doen ze dat vaak alsof de isolatie zelf een soort warmtebron is. Maar isolatie is gewoon een barrière voor warmteoverdracht, zoals aangegeven door de R-waarde, een maat voor hoe goed een materiaal de warmteoverdracht vermindert. Geplaatst tussen twee omgevingen (bijvoorbeeld buitenmuren, d.w.z. de binnenkant van uw huis en de buitenkant) voorkomt isolatie de warmteoverdracht tussen beide. Wanneer het koud weer is en het binnen warm is, helpt isolatie de warmte binnen te houden, waardoor de energiekosten om warm te blijven dalen door het warmteverlies te beperken en dus de energierekening voor verwarming te verlagen. Maar het omgekeerde geldt ook. Als het warm weer is en het huis wordt gekoeld (door airconditioning of door bouwtechnieken) houdt isolatie de warmte tegen die naar binnen komt; opnieuw worden de kosten voor het handhaven van die aangename, koele luchttemperatuur verlaagd, en opnieuw, in dit geval, worden de koelverliezen en de stijging van de energierekening voor airconditioning beperkt. Dit betekent een verschillende aanpak van de isolatie, afhankelijk van het klimaat.

In een koud klimaat lijkt de noodzaak van isolatie voor de hand te liggen, omdat woningen moeten worden verwarmd, vooral in de wintermaanden. Om het energiegebruik te maximaliseren, moet een huis in een koud klimaat alle elementen die in contact komen met de buitenkant isoleren. Warme klimaten zijn anders – overmatige hitte is immers zelden zo oncomfortabel of gevaarlijk als overmatige koude – maar hebben nog steeds baat bij isolatie, vooral in het dak en de buitenmuren. In veel landen met een warmer klimaat zijn de energierekeningen in de zomer hoger, omdat airconditioning van uw huis duurder is dan verwarming. De installatie van isolatie met minerale wol biedt bescherming tegen zowel hitte als koude en bespaart op uw energieverbruik, vooral als u in de zomer airconditioning gebruikt om de temperatuur te regelen.

URSA - Energy consumption reduction

Maar bovenal is er de milieufactor. Het aanbrengen van isolatie helpt de operationele koolstof van het gebouw te verminderen door het energieverbruik te verminderen. Daarom zal de koolstofvoetafdruk van een geïsoleerd gebouw lager zijn dan die van een niet-geïsoleerd gebouw.

Op grote schaal kan deze oplossing het energieverbruik van de bewoners met wel 90%1 verminderen, wat een aanzienlijke bijdrage levert aan “groene” doelstellingen zoals de EU 2050-doelstelling van netto nul uitstoot van broeikasgassen.

Of u nu meer tijd en geld besteedt aan het verwarmen of het koelen van uw huis, denk aan isolatie als een oplossing om uw huis het hele jaar door op temperatuur te houden; een maatregel die, eenmaal geïnstalleerd, u verder niets kost. In welk deel van de wereld u ook woont, ongeacht het klimaat, isolatie biedt het hele jaar door voordelen op het gebied van geluidsvermindering en akoestisch comfort, en werkt ook brandwerend. Bovenal is het een duurzame oplossing in lijn met de doelstelling van een klimaatneutrale economie.

Onze oplossingen ondersteunen de planeet, de economie en de samenleving

Bij URSA geloven we dat de ideale oplossing – voor zowel zomer als winter, ongeacht het klimaat – minerale wolisolatie is met zijn thermische weerstand, hoge akoestische isolatie, betere luchtkwaliteit binnenshuis en brandwerendheid. Bovendien zijn de energiebesparingen tijdens de gebruiksfase van URSA-isolatiematerialen zo groot dat ze de energie die nodig is voor de productie ervan ruimschoots overtreffen, waardoor een netto positief effect ontstaat.

Wij staan volledig achter de levenscyclusanalyse (LCA) om het milieueffect van producten en processen te beoordelen. Deze techniek levert informatie op die ons in staat stelt bewuster om te gaan met de effecten van onze oplossingen op het milieu gedurende hun hele levenscyclus en deze dus te verminderen. Het verminderen van onze CO2-uitstoot en koolstofvoetafdruk is een essentiële maatregel en ook hier geldt dat een goed geïsoleerde woning een van de beste individuele bijdragen is in de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

1 Passivhaus-norm: Bij toepassing van isolatie nemen de warmteverliezen met een factor 10 af; de jaarlijkse kosten voor het energieverlies via de buitenmuur worden teruggebracht tot minder dan 64 €/jaar.

Zo draagt minerale wol bij tot een circulaire economie

Duurzaamheid en circulariteit in de bouwsector zijn hot topic. Om klimaatverandering en de uitputting van de aarde tegen te gaan, moet anders gebouwd worden. Met een voorkeur voor onuitputtelijke grondstoffen, liefst milieuvriendelijk geproduceerd. Hergebruik en recyclage van materialen is cruciaal. We moeten dus de manier waarop we bouwen in zijn totaliteit herbekijken, vanuit een circulair perspectief. Alleen zo wordt duurzaam bouwen een realiteit.

Circulair bouwen is meer dan werken met duurzame materialen alleen. Het begint bij de ontwerpfase met de keuze van materialen, het reduceren van grondstoffen en het vermijden van bepaalde ontwerpen. Tijdens de levensduur van een gebouw ligt de focus op hergebruik, herstelling en renovatie. Daarna krijgt het gebouw een herbestemming of wordt het afgebroken. Recyclage staat hier centraal.

In elke bouwfase komen de verschillende niveaus van circulariteit naar boven: van refuse, reduce en redesign over re-use, repair en refurbish tot recycle en recover. Het type isolatiemateriaal gebruikt in een gebouw bepaalt ook het duurzame karakter ervan. Minerale wol heeft verschillende unieke eigenschappen waardoor het helemaal in het circulaire plaatje past.

Efficiënt energieverbruik

Isoleren heeft een gunstig effect op de energieprestaties van een gebouw. Minerale wol kan in elke gebouwschil gebruikt worden en vermindert op actieve manier het warmteverlies, waardoor het energieverbruik daalt. Ook in de zomer draagt goede isolatie bij tot het op temperatuur houden van een gebouw, waardoor minder koeling nodig is. Door de lagere energiebehoefte heeft minerale wol een positieve impact op het milieu en de klimaatopwarming. Glaswol heeft bovendien een lange levensduur, behoudt zijn isolatiewaarde, trekt geen water aan, zuigt geen vocht op en is brandbestendig.

Hernieuwbare grondstoffen en recyclage

URSA’s minerale wol wordt geproduceerd uit zand, glas en gerecycleerde materialen. Zand en glas zijn vrijwel onuitputtelijke, natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen. Door gerecycleerde materialen te gebruiken in het productieproces verkleint de milieu-impact. Voor het transport wordt minerale wol samengedrukt, waardoor er meer op eenzelfde vrachtwagen geladen wordt en dus minder vervoer nodig is.

Tot slot is glaswol volledig recycleerbaar. Tijdens het productieproces kan productie­afval opnieuw worden toegevoegd om zo nieuwe glaswol te maken. Restmateriaal wordt regelmatig gebruikt als toeslagmateriaal bij de productie van bakstenen en tegels. Zo draagt minerale wol bij tot een circulaire economie.

Wegwijs in de wirwar aan isolatiebegrippen

R-waarde, U- of lambda-waarde. Geraak jij ook het noorden kwijt bij het zien van alle mogelijke isolatieparameters? Welke is het best zo hoog mogelijk en wat houd je beter laag? De isolatiewaarden bepalen je keuze in het type materiaal en of je recht hebt op een premie. Interessant dus om alle technische begrippen even op een rijtje te zetten.

Welk isolatiemateriaal geschikt is voor je woning, hangt af van een aantal parameters. Bij het isoleren wil je idealiter materiaal met de hoogst mogelijke isolerende waarde. Dit heeft echter een impact op de dikte van het materiaal. Om je woning optimaal uit te rusten, is het dus zoeken naar een correcte balans tussen de dikte en de thermische waarde van het isolatiemateriaal, alsook de juiste toepassing. Minerale wol aan de buitenkant van een keldermuur plaatsen is bijvoorbeeld geen goed idee, maar XPS is dat wel. Je dak isoleer je langs de binnenzijde dan weer beter met glaswol.

Het belang van de R-waarde

Of je nu isolatiemateriaal koopt voor je dak, je muur of je vloer, de juiste keuze qua dikte en isolerende waarde maakt een wereld van verschil. Maar hoe begin je eraan en welke parameters ken je beter vooraf?

 • De R-waarde of warmteweerstand geeft het warmte-isolerend vermogen van een materiaallaag aan en wordt uitgedrukt in m²K/W. Dit geeft aan hoe goed een bepaald isolatiemateriaal thermisch isoleert. Een hogere R-waarde duidt dus op een betere thermische isolatie.
  R = d / λ – waarbij d staat voor de dikte van het materiaal.
 • De U-waarde of warmtedoorgangscoëfficiënt duidt de isolatiewaarde van een constructiedeel aan, zoals bijvoorbeeld een dak of een muur. De U-waarde wordt uitgedrukt in W/m²K en is het omgekeerde van de R-waarde. Het wordt bepaald door het type en de dikte van de verschillende materiaallagen waaruit een constructiedeel opgebouwd is. De U-waarde toont aan hoe goed of slecht een constructiedeel warmte of koude doorlaat.
 • De lambda-waarde (λ) of warmtegeleidbaarheid, uitgedrukt in W/mK, geeft weer hoeveel warmte er door een bepaald product gaat. Hoe lager de lambda-waarde van een isolatiemateriaal hoe minder warmte er verloren gaat. Een hogere, dus slechtere, λ-waarde kan gecompenseerd worden door de dikte van het materiaal.
 • Het K-peil is het isolatiepeil van een woning of een gebouw. Het houdt rekening met de warmteverliezen door alle buitenmuren, daken, vloeren en ramen, en met de compactheid van het gebouw. Hoe lager het K-peil, hoe beter je woning geïsoleerd is.

De R-waarde is typisch de eerste waarde waar je naar kijkt bij de aanschaf van isolatiemateriaal. In Vlaanderen en Brussel worden de premies bepaald op basis van deze R-waarde. In Wallonië is de U-waarde dan weer doorslaggevend.

Type materiaal per toepassing

De juiste isolatiewaarden bepalen voor je woning is belangrijk. De selectie van het type materiaal hangt ook af van de toepassingMinerale inblaaswol is bijvoorbeeld een goede keuze voor het na-isoleren van een spouwmuur. Heb je een drukvast, vochtbestendig materiaal nodig, dan opteer je beter voor XPS. Minerale wol is multi-inzetbaar. Een overzicht van de mogelijke toepassingen:

Met je kennis van de technische begrippen en mogelijke toepassingen staat je niets in de weg om de correcte materialen te bepalen voor jouw project.

Een passend dampscherm voor elke toepassing

Bij het plaatsen van isolatie is het cruciaal dat het materiaal in goede staat blijft. Alleen zo behaal je de vooropgestelde isolatiewaarden. Het gebruik van een dampscherm is dan ook geen overbodige luxe wanneer je glaswol installeert. Ontdek hieronder welk type dampscherm je voor welke toepassing het best gebruikt.

Isolatiematerialen verliezen redelijk wat van hun isolerende eigenschappen als ze vochtig worden. Bij het plaatsen van dakisolatie moet je er op letten dat het isolatiemateriaal niet in contact komt met vocht vanuit de woning. Ook bij het isoleren van een binnenmuur die grenst aan een buitenmuur wil je vocht absoluut vermijden.

Daarom is het aangewezen een dampscherm te gebruiken. Het bevordert ook de luchtdichtheid van je woning en je vermijdt schimmelvorming. Een dampscherm plaats je steeds aan de warme kant van de isolatie. Welk dampscherm je het best kiest, hangt van de specifieke situatie, bouwcondities en -vereisten af.

Niet vochtregulerend dampscherm

Bij een dampopen constructie aan de buitenzijde is een niet-vochtregulerend dampscherm een goede oplossing. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een hellend dak waar het onderdak steeds dampopen is. Zo kan vocht ook langs die weg verdampen.

Je hebt hierbij de keuze tussen een steviger en minder stevig dampscherm. Het stevige exemplaar, zoals URSA SECO Dampscherm PP, is veel sterker en scheurt dus minder snel, maar het is ook minder dampdicht. Dit dampscherm is ook voorzien van rasterlijnen. Gebruik dit dus enkel voor ruimtes met een lage of gemiddelde luchtvochtigheid. Kies je voor URSA SECO Dampscherm PE, dan heb je een dampscherm dat dampdichter is, maar tegelijk minder stevig.

Vochtregulerend dampscherm

Met een vochtregulerend dampscherm ben je zeker van een gezond binnenklimaat doordat het zich aan het vochtgehalte aanpast. Zo vermijd je gegarandeerd condensatie. Dit is bijvoorbeeld ideaal om een plat dak langs de binnenzijde te isoleren, want een plat dak is volledig dampdicht aan de buitenkant. Eventueel opgebouwd vocht kan dus nooit meer langs die kant weg. Het vochtregulerend lucht- en dampscherm URSA SECO Modulovap is hierbij een must.

Plaatsen van een dampscherm

Het plaatsen van een dampscherm moet zeer nauwkeurig gebeuren. De dampschermbanen zijn best wat breder dan de isolatie zelf zodat ze overlappen. Deze overlappingen plak je nadien nauwkeurig af met een sterke kleefband.

Een dampscherm wordt idealiter nergens onderbroken, ook niet voor leidingen of kabels. Anders doe je de werking ervan teniet. Heb je geen andere mogelijkheid dan het scherm toch te doorboren? Maak het gat dan nadien volledig luchtdicht met een universele, eenzijdige kleefband.

 • Je woning isoleren met minerale wolplaten? Vergeet niet het juiste dampscherm te kiezen. Twijfel je nog? Je lokale dealer helpt je graag op weg.

Isoleren met minerale wol: duurzaam, veilig en effectief

Op zoek naar het perfecte isolatiemateriaal voor je bouw- of renovatieproject? Misschien is minerale wol dan wel de juiste keuze. Isoleren met minerale wol is duurzaam, veilig én effectief. Benieuwd naar wat het kan bieden voor jouw project? We verzamelden de voordelen en toepassingen van minerale isolatie in een handig overzicht.

Wat is minerale isolatie?

Minerale isolatie is – zoals de naam al zegt – gemaakt van minerale grondstoffen. De isolatie bestaat voor minstens 90 procent uit natuurlijke en gerecycleerde materialen en vormt zo een duurzame beschermlaag voor je huis. Zo bestaat minerale glaswol van URSA uit zand, gerecycleerd glas en gerecycleerde glaswol.

Waarom zou je isoleren met minerale wol?

Duurzaamheid 

Het feit dat minerale isolatie bestaat uit recyclagematerialen en grondstoffen uit vrijwel onuitputtelijke bronnen, maakt het een duurzaam en ecologisch isolatieproduct. Daarnaast bespaar je met minerale isolatie 350 keer zoveel energie als nodig is om het materiaal te produceren, te transporteren en te plaatsen. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook vooral voor jouw portemonnee – je energiefactuur daalt een heel stuk als je energiezuinig isoleert.

Gezondheid

Naast het milieuvriendelijke aspect, biedt minerale wol nog heel wat andere voordelen. De isolatie bevordert onder andere de luchtkwaliteit in huis: minerale wol werkt waterafstotend, waardoor het de waterdamp die het opneemt ook weer afgeeft. Dat zorgt ervoor dat jouw woning kan ‘ademen’ en een gezonder, aangenamer binnenklimaat heeft.

Nóg een voordeel voor je gezondheid, is de garantie dat minerale isolatie geen risico’s met zich meedraagt. Het materiaal is volgens de Europese richtlijn 97/69/CE als niet-kankerverwekkend verklaard en dus 100% veilig te noemen.

Kwaliteit 

Als je op zoek bent naar een isolatiemateriaal dat zowel thermisch als akoestisch goed scoort, is minerale wol een topper. Het zorgt steeds voor een aangename binnentemperatuur (en dus een lagere energiefactuur), terwijl het ook beschermt tegen geluiden uit de aanpalende ruimtes of van buitenaf.

Daarbovenop is het materiaal onbrandbaar, waardoor het een betrouwbare bescherming tegen vuur vormt. Minerale wol brengt dus thermische, akoestische én brandwerende isolatie samen in één kwalitatief isolatieproduct.

Flexibiliteit

Minerale wol kent heel wat toepassingen. Veel mensen kiezen voor minerale wol voor de flexibiliteit en makkelijke plaatsing. De platen zijn namelijk heel soepel en kunnen zo onderling aangesloten worden, waardoor afplakken en tand-groefverbindingen niet nodig zijn.

De isolatieplaten van URSA TERRA en URSA PUREONE zijn perfect om je dak, muur of plafond thermisch en akoestisch te isoleren. Wil je een moeilijk toegankelijke ruimte isoleren, bestaande spouwmuren na-isoleren of de houten frames van je houtskeletbouw beschermen? Dan kan je ook kiezen voor de minerale inblaaswol URSA WHITE BLOWING WOOL. Die bevat dezelfde thermische, akoestische en brandveilige eigenschappen als URSA TERRA en URSA PUREONE, maar past zich aan aan de vorm van de ruimte om zo élk hoekje te bereiken.

>  Op zoek naar een dealer in je buurt? Klik dan hier

URSA Benelux haalt de finish van de roze mars

De Roze Mars was een enorm succes bij URSA Benelux. Maar liefst 122 deelnemers droegen hun steentje bij door dagelijks 10.000 stappen te zetten. Ook heel wat gezinsleden waren enthousiast en stapten mee met team URSA.

Het uiteindelijke doel was om ‘virtueel’ van URSA fabriek tot URSA fabriek te wandelen, goed voor een 8.000 km of gemiddeld 10,5 miljoen stappen in totaal. Dat doel werd na de tweede week al snel overschreven. In totaal is er zo’n 18.501 kilometer gestapt. Dat zijn meer dan 24,2 miljoen stappen! Hierdoor gaat er € 976,00 integraal naar Pink Ribbon vzw.

“Het evenement leefde echt in ons bedrijf en haalde het beste in ons naar boven. Onder de middag trokken enkele collega’s op wandel wat de positieve groepssfeer alleen maar ten goede kwam.” vertelt Inge Defrenne bezielster van de personeelsclub.

Niet alleen de samenhorigheid, maar ook de gezondheid van de medewerkers werd op deze manier gestimuleerd. Wetenschappelijk onderzoek toont namelijk aan dat een gezonde levensstijl kanker helpt voorkomen. Zo wilt Pink Ribbon met De Roze Mars even de aandacht vestigen op preventie van borstkanker.

Het ingezamelde bedrag wordt gebruikt voor concrete projecten op vlak van preventie en tijdige opsporing van borstkanker en psychosociale zorg van patiënten.

Een duurzame oplossing voor dakisolatie

Een optimaal wooncomfort, een lagere energiefactuur en je steentje bijdragen voor het milieu. De voordelen van isolatie en in het bijzonder dakisolatie zijn je allicht al bekend. Dat de keuze van het type isolatiemateriaal evenzeer een ecologische impact heeft, is misschien wel nieuw voor je. Ontdek hieronder de voordelen van HOMETEC 32 voor jouw woning.

Als je eraan denkt je dak te isoleren, is het niet alleen belangrijk te bepalen welke isolatie nodig is en hoeveel, maar ook welk type product je in je woning wil plaatsen. De keuzemogelijkheden op de markt zijn vandaag namelijk eindeloos. Voor dit residentieel nieuwbouwproject trok de bouwheer resoluut de kaart van duurzaamheid. Dat vertaalde zich in een minerale wol met uitstekende isolatiewaarde in een hoge dikte. Een gedurfde keuze? Niet als je het hem vraagt.

Makkelijk te plaatsen

Wanneer je een aannemer hebt die prat gaat op kwaliteit en afwerking tot in de puntjes, dan weet je dat de keuze van isolatiemateriaal doordacht is. Om het dak van deze privéwoning te isoleren was de voorkeur voor een ecologisch product evident. Maar ook de thermische isolatiewaarde speelde natuurlijk een belangrijke rol. De combinatie van beide vond hij in HOMETEC 32. Uitgevoerd in een dikte van 220 millimeter.

Hoewel de aannemer al vertrouwd is met het URSA assortiment, is hij uitermate positief over dit specifieke product voor dakisolatie. “Het was een aangename verrassing. De minerale wolplaten lieten zich makkelijk plaatsen. Dankzij de goede klemkracht spanden ze mooi op tussen de balken. Bovendien prikt de minerale wol niet. Dat maakt het plaatsen net dat tikkeltje aangenamer”, klinkt het.

Topisolatiewaarde met duurzame producten

Minerale wol, dat voor meer dan 60% uit zand bestaat, is van nature een milieuvriendelijk product. Met een geoptimaliseerde samenstelling en productie levert URSA met HOMETEC 32 een ecologische topprestatie. De thermische eigenschappen maken dat dit product een goede keuze is voor je dak. Bovendien is minerale wol ook brandveilig. HOMETEC 32 geeft minder stof af tijdens het plaatsen en is voelbaar zachter. Het akoestisch comfort krijg je er gratis bij.

Wil jij ook weten hoe het URSA assortiment past in jouw nieuwbouw of renovatieproject? Maak dan snel een afspraak.

Spouwmuurisolatie: altijd een slimme zet

Bezig met een verbouwing, een grondige renovatie of wil je je huis na-isoleren? Check dan eerst of je huis een spouwmuur heeft. Spouwmuurisolatie is namelijk de snelste en makkelijkste oplossing om het wooncomfort in je huis te verhogen. Lees hier hoe je een optimaal thermisch en akoestisch effect realiseert.

Om de warmte in je huis te behouden en een aangenaam binnenklimaat te creëren, is spouwmuurisolatie een ideale oplossing. Zowel bij een verbouwing als een renovatie. Je ziet het effect hiervan niet alleen op je energiefactuur, ook op akoestisch vlak merk je een enorm verschil. Storende omgevingsgeluiden worden namelijk efficiënt geweerd. Wil je aanspraak maken op een renovatiepremie? Werk dan met een gecertificeerde aannemer.

Een spouw is een holle ruimte tussen de binnen- en de buitenmuur. De spouwmuur is opgebouwd uit een binnenspouwblad of binnenmuur, de buitenmuur en de spouw. Spouwankers verbinden de binnen- en buitenmuur met elkaar. De spouw vangt het regenwater op, dat tegen de buitenmuur aankomt.

Grondige renovatie voor de boeg?

Indien je huis aan een ingrijpende renovatie toe is, kan je de gevel ineens ook een upgrade geven. Het uitgelezen moment om spouwmuurisolatie rechtstreeks op het binnenspouwblad aan te brengen of te werken met isolatieplaten op de buitenmuur. In beide gevallen strip je de buitengevel en bouw je hem nadien weer op. Een vormvast product, zoals de minerale wolplaat WALLTEC BLACK, laat zich makkelijk plaatsen en bovendien profiteer je van de voordelen van glaswol:

 • bestaat voor 99 procent uit natuurlijke materialen, zoals glas en zand
 • maakt je woning energiezuinig
 • is vrij van schadelijke stoffen en volledig brandveilig
 • heeft een duurzaam karakter
 • bevordert het drogen van het metselwerk dankzij zijn doorlatende aard

Voor een maximaal thermisch effect combineer je buitenmuurisolatie en spouwmuurisolatie. Zo zit je altijd goed.

Na-isoleren van een spouwmuur

Ben je bezig met een verbouwing en wil je het bestaande gedeelte na-isoleren zonder significante impact? Met spouwmuurisolatie raak je niet aan je buitengevel en boet je niet in aan ruimte binnenin. Bovendien is je spouwmuur isoleren een snelle en eenvoudige klus. Via een kleine opening in de voegen van de buitenmuur wordt isolatiemateriaal in de spouw ingespoten. De URSA minerale inblaaswol PURE FLOC KD is hiervoor ideaal, met alle voordelen van glaswol. Doe hierbij wel steeds beroep op een erkend installateur voor een correcte uitvoering van de werken.

Aandachtspunten bij spouwmuurisolatie

Om je spouw op een effectieve manier te isoleren, gelden een aantal voorwaarden:

 • De luchtspouw is minstens 5 centimeter dik.
 • De spouw is niet vervuild met cementresten, zand of ander afval.
 • De buitengevel is dampopen en vorstbestendig en verkeert in goede staat.
 • Er is geen te sterke belasting van de buitengevel door slagregen of wind.

Een inspectie van de spouw is dus cruciaal voor je aan de werken begint.

This site is registered on wpml.org as a development site.