Decarbonisatie

Bij URSA zijn we ons ervan bewust dat de klimaatverandering steeds grotere gevolgen zal hebben voor de bouwsector en voor onze activiteiten. Temperatuurschommelingen, veranderingen in neerslag, vaker extreme weersomstandigheden ... het hoort er allemaal bij. Om die risico’s het hoofd te bieden, wil de sector helpen de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te halen en tegen 2050 volledig koolstofneutraal te werken. Zo hebben we onszelf de ambitieuze doelstelling gesteld om tegen 2030 de intensiteit van onze CO2-uitstoot – zowel scope 1 als scope 2 – met 35 % te verminderen (ten opzichte van het basisniveau van 2018).

Onze doelstelling

Tegen 2030 de intensiteit van onze CO2-uitstoot
1

Tegen 2030 de intensiteit van onze CO2-uitstoot

in scope 1 en scope 2 met 35 % terugdringen t.o.v. 2018

URSA

Decarbonisatie bij URSA

Actieplan

01

Een bedrijfsafdeling voor energie-efficiëntie oprichten.

02

Maatregelen nemen op het vlak van energie-efficiëntie:

  • Energieverbruik optimaliseren
  • Apparatuur vervangen door efficiëntere technologieën
  • Energie terugwinnen binnen onze gebouwen
03

De infrastructuur voor energiemonitoring uitbreiden en optimaliseren.

04

De prestaties van onze fabrieken beoordelen en verbeteren aan de hand van nieuwe Key Performance Indicators (KPI’s) in het teken van energie.

05

Nieuwe fotovoltaïsche zonnepanelen installeren op de daken van onze productielocaties.

06

Meer hernieuwbare energie aankopen.

Downloads

Duurzaamheidsrapport 2020

Duurzaamheidsrapport 2021