URSA: met een hart voor duurzaamheid

URSA: met een hart voor duurzaamheid

URSA staat aan de voorhoede van de wereldwijde inspanningen voor duurzaamheid en biedt doeltreffende oplossingen aan. We zetten ons in om duurzame ontwikkeling te bevorderen en eraan bij te dragen door actief te zijn in de 3 pijlers van duurzaamheid: milieu, economie en mensen – zowel als onderneming als via ons productportfolio.

Onze producten ondersteunen onze planeet, de economie en de samenleving

Energiebesparingen voor de planeet

Energie-efficiëntie in gebouwen is een essentieel onderdeel van het Europese energie-efficiëntieplan 2020 en van de 2050-roadmap naar een koolstofarme economie. Van alle gebruikte energie in Europa wordt 40 % verbruikt door gebouwen, waarvan twee derde voor verwarming en koeling. In dit opzicht bieden isolatiematerialen aanzienlijke energiebesparingen en een drastische vermindering van de CO2-uitstoot. De energiebesparingen tijdens de gebruiksfase van URSA’s isolatiematerialen zijn zo significant dat ze met gemak opwegen tegen de energie nodig voor de productie ervan, en dus netto een positieve impact genereren.

Kosteneffectieve oplossingen voor aannemers en eigenaren

Tijdens de levensduur van een gebouw wordt ongeveer 80 %* van de totale gebruikte energie geconsumeerd in de gebruiksfase (verwarming, koeling, warm water) en de overige 20 % tijdens de bouw en sloop. Volgens onderzoek van de European Association of Insulation Manufacturers (EURIMA) kan je je initiële investering in 4 jaar tijd terugverdienen en met 7 vermenigvuldigen over 30 jaar. Isolatiematerialen zijn zeer kosteneffectief door hun hoge kwaliteit en lange levensduur, waarbij het onderhoud verwaarloosbaar is. URSA-producten zijn geschikt voor alle isolatietoepassingen in een gebouw.

Comfort voor een gezondere en veiligere thuis

De meeste mensen brengen 80 % van hun tijd binnenshuis door. Hun woningen en werkplekken moeten comfortabel, stil, gezond en veilig zijn. Duurzame gebouwen bieden een aangenaam binnenklimaat voor het comfort van hun bewoners. De positieve invloed van URSA's glaswolproducten op het binnenklimaat van gebouwen bestaat uit thermische weerstand, hoge akoestische isolatie, verbeterde kwaliteit van de binnenlucht en brandwerendheid.

Gezondheid en veiligheid

De strengste gezondheids- en veiligheidsnormen maken deel uit van het dagelijkse leven in alle URSA-fabrieken. Al onze mensen worden voortdurend opgeleid om nul ongevallen te bereiken.

Gezondheid en veiligheid zijn onze eerste prioriteit. We investeren voortdurend tijd en middelen om onze normen te verbeteren, garanderen dat onze werknemers over de nieuwste veiligheidsuitrusting beschikken en helpen hen veilig gedrag te ontwikkelen.

EUCEB

De producten van URSA zijn gecertificeerd door de European Certification Board for Mineral Wool Products (EUCEB) - wat betekent dat onze isolatiematerialen zijn vervaardigd volgens de normen vastgesteld in Nota Q van Verordening (EC) nr. 1272/2008.

RAL

We zijn lid van RAL, het Duitse instituut voor kwaliteitswaarborging en labeling. De isolatieproducten van URSA dragen het RAL-keurmerk voor "producten gemaakt van minerale wol". Dit certificeert dat onze producten milieuvriendelijk, duurzaam en kwalitatief hoogwaardig zijn, en zonder gezondheidsrisico's kunnen worden gehanteerd.

Een duurzame levenscyclus

De isolatieproducten van URSA hebben gedurende hun levenscyclus een netto positief effect op de duurzaamheid van gebouwen, omdat de energiebesparingen gerealiseerd door het isoleren met onze producten veel groter is dan de energie nodig voor de productie ervan. URSA staat volledig achter levenscyclusanalyse (LCA) als de beste manier om de milieueffecten van producten en processen wetenschappelijk te beoordelen. LCA is een manier om de effecten van een product op het milieu te evalueren over de hele periode van zijn leven: van de winning van de grondstoffen tot het productieproces, de gebruiksfase van het product en het einde van zijn levensduur.
Een duurzame levenscyclus

Levenscyclus van URSA minerale glaswol- en XPS-producten

01

Grondstoffen

Silicazand, een natuurlijke grondstof afkomstig van het meest aanwezige materiaal op aarde en geclassificeerd als snel hernieuwbaar.

Gerecycleerd glas na consumptie (50 %).

02

Productiefase

In al onze productiesites leveren we aanzienlijke inspanningen om het productieafval tot een minimum te beperken. Jaar na jaar verhogen we ook het percentage gerecycleerd materiaal. Zo verminderen we de instroom van nieuwe grondstoffen. Productieafval van geëxtrudeerd polystyreen (XPS) wordt bijna volledig gerecycleerd, bijvoorbeeld.

03

Transport van onze isolatiematerialen

De samenpersbaarheid van URSA’s minerale glaswol maakt substantiële energiebesparingen mogelijk in de logistieke keten. Een onverpakte rol kan tot een tiende van haar volume samengeperst worden, waardoor minder vrachtwagens nodig zijn om meer energiebesparende producten te vervoeren en we meer van onze isolatiematerialen kunnen opslaan in het magazijn. Bovendien heeft URSA haar verpakking zo ontworpen dat de producten lichter zijn en gemakkelijker te hanteren door de consument. Met de nieuwe verpakking is het mogelijk om meer platen in elk pak te steken, zowel voor XPS- als voor minerale glaswolproducten. Zo verbetert het transport en vermindert de impact op het milieu opmerkelijk.

04

Installatie

Productverspilling en kosten worden verminderd en door de flexibiliteit en het plaatsingcomfort van URSA’s minerale glaswol wordt tijd bespaard. De lichtheid en samenpersbaarheid van onze minerale wol betekenen een bijkomende tijdswinst voor de installateur, die zo meer projecten kan voltooien.

05

Gebruiksfase

URSA’s producten hebben een lange levensduur en vergen gedurende tientallen jaren geen onderhoud, waardoor ze duurzamer zijn. Tijdens de gebruiksfase besparen ze tussen 200 en 600 keer de energie opgewekt tijdens de productie, het transport en de installatie. Hierdoor vermindert de energiebehoefte van gebouwen, voornamelijk bij verwarming en koeling, en hebben gebruikers dus minder energie nodig.

Naast de economische en energiebesparingen dragen de materialen van URSA bij tot het comfort van de eindgebruiker en tot de strijd tegen de klimaatverandering door de vermindering van de CO2-uitstoot.

06

End-of-life

Na end-of-life zijn verschillende scenario’s mogelijk, afhankelijk van elk product en de uiteindelijke toepassing in de gebruiksfase. De glaswol- en XPS-producten van URSA kunnen gerecycleerd worden door ze te re-integreren in de productieprocessen of zelfs te hergebruiken in gebouwen, en verminderen dus de last op het milieu.

URSA duurzaamheidsverslagen

URSA publiceert duurzaamheidsverslagen volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Deze verslagen spitsen zich toe op niet-financiële informatie en behandelen de essentiële indicatoren die de grootste invloed op duurzame ontwikkeling hebben.

Duurzaamheidsverslag 2020

Duurzaamheidsverslag 2021

  1. Home
  2. Duurzame producten