Onze ESG-strategie

We zijn een reis begonnen waarin we het pad voor de duurzaamheidstoekomst van URSA willen bepalen. Tijdens deze reis is het onze duidelijke ambitie om de planeet in het middelpunt te plaatsen van alles wat we doen. Ons ESG-programma vormt integraal deel van onze bedrijfsstrategie en doet dienst als hefboom voor de uitbouw van solide verbintenissen in de nabije toekomst.

01

Milieu

Het is ons doel om binnen onze industrie het voortouw te nemen bij de uitbreiding van energie-efficiëntie, door de koolstofuitstoot en het afval te verminderen. En tegelijkertijd willen we het behoud van hulpbronnen stimuleren met het oog op een circulaire economie.

We streven ernaar om het gebruik van gerecycled materiaal in onze producten te verhogen en werken aan nieuwe toepassingen en gebruiksmogelijkheden voor onze restjes.

We hebben onszelf de volgende doelen gesteld:

 • 30 % minder CO2-emissie-intensiteit tegen 2030 (toepassingsgebied 1 en 2)

Meer gebruik van gerecyclede en teruggewonnen materialen tegen 2030:

 • 80 % gerecycled en hergebruikt glas bij de productie van minerale wol
 • 50 % extern gerecycled polystyreen bij de productie van XPS

Upcycling van productieafval tegen 2030:

 • 75 % minerale wol
 • > 92 % XPS

[Base year 2019]

02

Sociaal

Het is ons doel om bij te dragen aan de uitbouw van energie-efficiënte en gezonde huisvesting, gezond werk, tevreden medewerkers en diversiteit in de praktijk en tegelijkertijd het aantal arbeidsongevallen te verminderen.

We hebben onszelf de volgende doelen gesteld:

 • 0 arbeidsongevallen
 • 40 % minder ongevallen met arbeidsverlet tegen 2025*
 • 25 % vrouwelijke managers op groepsniveau tegen 2025*
 • 10 % meer jaarlijkse opleidingsuren per medewerker tegen 2025*

[Base year 2019]

03

Governance

De corporate governance van URSA is gestoeld op duidelijke organisatiestructuren, processen en verantwoordelijkheden. We willen een eerlijke en betrouwbare partner voor klanten, zakenpartners en medewerkers zijn.

We hebben onszelf de volgende doelen gesteld:

 • Nultolerantie op het vlak van fraude, omkoping en concurrentievervalsende activiteiten
 • We streven naar een toonaangevende klantervaring
 • Bijgewerkte klokkenluidersregeling
 • Onafhankelijke ESG-audits bij leveranciers vanaf 2022

URSA duurzaamheidsverslagen

URSA publiceert duurzaamheidsverslagen volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Deze verslagen spitsen zich toe op niet-financiële informatie en behandelen de essentiële indicatoren die de grootste invloed op duurzame ontwikkeling hebben.

Duurzaamheidsverslag 2020

Duurzaamheidsverslag 2021

 1. Home
 2. Onze ESG-strategie