De Doncker is totaalleverancier voor Panquinsite in Tervuren

XPS N V L, XPS N III L

De Doncker is totaalleverancier voor Panquinsite in Tervuren

Project details

  • Producten: XPS N V L, XPS N III L
  • Toepassing: Industriële en zwaar belaste vloeren
  • Type gebouw: Hotel
  • Projectpartners: De Doncker, Denys-Louis De Waele, ION
De Doncker is totaalleverancier voor Panquinsite in Tervuren
XPS N V L
De Doncker is totaalleverancier voor Panquinsite in Tervuren
XPS N III L

De Panquinkazerne aan de rand van het Park van Tervuren staat in de steigers voor een metamorfose. Tegen begin 2025 wordt het beschermde, hoefijzervormige gebouw herbestemd tot een hotel en moeten op het 3ha grote domein vier nieuwe woongebouwen verrijzen. Tijdelijke Maatschap Denys-Louis De Waele klopte aan bij De Doncker voor het leveren van het gros van de te leveren bouwmaterialen.

Het uitgestrekte gebied rondom Panquin in Tervuren is al sinds de middeleeuwen een imposante plaats. Het voormalige jachtgebied van de hertogen van Brabant groeide in de loop der tijd uit van een kasteel tot een indrukwekkend hoefijzervormig gebouw met een koetshuis en stallen. Het hoefijzercomplex wordt in ere hersteld en zal het hart van het project vormen. In het 250 jaar oude gebouw komen een viersterrenhotel met 108 kamers en een gemeentelijk museum. In de nabije parkomgeving is plaats voor vier appartementsgebouwen met een honderdtal woongelegenheden en enkele kantoorruimtes. Alle toekomstige gebruikers van de site worden aangesloten op een fossielvrij warmtenet en ruim 8.000 m² verharding wordt omgezet in groen. Zo gaat het project volledig op in het groene kader van het Park van Tervuren.

Compatibel aannemersteam

Opdrachtgever ION vertrouwde de bouwwerkzaamheden toe aan TM Denys – Louis De Waele. Niet zomaar een toevalsteam. Zowel Denys als Louis De Waele zijn geen onbekenden in deze streek en ze werkten eerder al succesvol samen. Bovendien zorgt Denys voor de noodzakelijke knowhow voor de restauratie van de bestaande kazernegebouwen. “Als klasse 8-aannemer zijn we van heel wat markten thuis”, opent projectmanager Jurgen Luyckx namens Denys. “Naast specialist in complexe leidingwerken, hebben we een rijke ervaring in restauratiewerken en algemene bouw. De kennis van die twee laatste afdelingen hebben we recent gebundeld in een nieuwe afdeling “Herbestemming & Herontwikkeling”. Het is dat team dat hier aan de slag is voor de herbestemming van het hoefijzergebouw. We krijgen daarbij de nodige hulp van de collega’s van Louis De Waele. Ook de vier nieuwe woongebouwen en de twee ondergrondse parkings trekken we samen op.”

Drukbestendige isolatie

In april 2022 trok de aannemerscombinatie de werkzaamheden op gang. Die zijn een hele uitdaging, denk maar aan de onzekere factoren van een restauratieproject, het sterk hellende bouwterrein, de onbekendheden als gevolg van de geheimhouding rond de voormalige legerkazerne… “Het hotel wordt voorzien in de 3 bestaande en aan te passen gebouwen van het hoefijzercomplex. Eén van die gebouwen krijgt een inrichting met restaurant, banketzaal en vergaderzalen. Het gebouw wordt verbonden aan het beschermde complex met een nieuw gebouw (het Tussengebouw). De uitdaging bij dit Tussengebouw was vooral het opvangen van het aanwezige hoogteverschil in het terrein op een zeer korte afstand (op zijn kleinst zelfs slechts 7 m) We moesten een speciale onderschoeiing plaatsen om het bestaande gebouw te beschermen voordat we aan de nieuwbouw konden beginnen. Onder de vloerplaat en tegen de ondergrondse wanden van deze nieuwbouw hebben we een drukvaste en vochtbestendige isolatie aangebracht om het gebruikscomfort te verzekeren. Op aangeven van onze leverancier De Doncker Bouwmaterialen hebben we hier voor URSA XPS gekozen, meer bepaald voor het type XPS N-V-L,” vertelt Jurgen Luyckx.

“We hadden verschillende motivaties om de XPS-producten van URSA voor te stellen,” vertelt Pascal Van Hemelrijck bij De Doncker Bouwmaterialen. “De URSA XPS is een van de weinige isolatiematerialen die aan de hoge eisen op het vlak van druksterkte en vochtbestendigheid voldoet. Door de gesloten celstructuur is URSA XPS praktisch ongevoelig voor wateropname of waterdamp. Het isolerend vermogen blijft dus gehandhaafd onder vochtige omstandigheden. Verder hebben ze een hoge weerstand tegen vorst-dooicycli en bieden ze een drukweerstand tot 70 ton/m². Op ecologisch vlak kan de isolatie uitpakken met het feit dat ze is vervaardigd uit meer dan 57% gerecycleerde grondstoffen en op het einde van de levensduur is de isolatie 100% recycleerbaar. Last but not least waren de gunstige prijsvoorwaarden.”

Behulpzame partner

In het ±3 ha groene parkgebied bouwt de aannemer ook 4 nieuwe woongebouwen. Stuk voor stuk markante volumes waarvan de architectuur inspeelt op de context van de plek op de site waar de gebouwen staan. Een rode draad doorheen deze gebouwen is de keuze voor URSAPAN -spouwmuurisolatie. Goed voor zo’n 6.203 m² aan performante isolatie. Op de daken van de twee ondergrondse parkeergebouwen bewijst de drukvaste URSA XPS N-III-L zijn diensten. Ook hier staat De Doncker Bouwmaterialen in voor de levering van de isolatie. Meer nog, de bouwleverancier kreeg van TM Denys – Louis De Waele het vertrouwen voor de levering van het grootste deel bouwmaterialen, van de bouwblokken over de isolatie tot de mortels. “Het is niet de eerste samenwerking met De Doncker Bouwmaterialen,” zegt Jurgen Luyckx. “We blikken positief terug op die eerdere samenwerkingen. Met Pascal hebben we een vast aanspreekpunt en wanneer zich een mogelijk probleem stelt, communiceert de leverancier hier open over. De tijdsgeest voor dit project is bovendien niet eenvoudig: er zijn grote fluctuaties in zowel de prijs als de beschikbaarheid van materialen. De Doncker zoekt hier constructief mee naar oplossingen.” Vanuit de vier vestigingen en met een wagenpark van 12 vrachtwagens kan de leverancier ook snel inspelen op vragen tot levering van materialen.

Location: Tervuren

"De URSA XPS is een van de weinige isolatiematerialen die aan de hoge eisen op het vlak van druksterkte en vochtbestendigheid voldoet."

Gerelateerde projecten

  1. Home
  2. Reference projects
  3. De Doncker is totaalleverancier voor Panquinsite in Tervuren