Circulaire economie stimuleren door hergebruik van pallets

De houten pallets die worden gebruikt om materiaal naar de bouw te vervoeren, worden vaak ongebruikt opgeslagen totdat ze verslechteren of op stortplaatsen terechtkomen. Het hergebruik ervan helpt bodemerosie tegen te gaan en CO2 te reduceren.

14 Nov 2022 Author URSA News UnitedToInspire
Circulaire economie stimuleren door hergebruik van pallets

In het kader van de verbintenissen die zijn aangegaan in zijn ESG-plannen (Environmental, Social en Governance) blijft URSA de krachten bundelen om bij te dragen tot de duurzaamheidsdoelstellingen, niet alleen in de context van zijn activiteit maar ook in die van de bouwsector in zijn geheel.

De onderneming, die met trots de regel van de drie V's (Reduce, Reuse en Recycle) toepast, heeft in Duitsland een project gelanceerd, dat volledig van toepassing is op de rest van haar bedrijfsonderdelen, ter bevordering van de circulaire economie om afval te verminderen en hergebruik aan te moedigen.

En het doet dat met een vitaal en alomtegenwoordig element in de wereld van de logistiek: de pallets die worden gebruikt om materiaal veilig naar bouwplaatsen te vervoeren en die vaak ongebruikt worden opgeslagen totdat ze verslechteren of op stortplaatsen terechtkomen.

Nadat het product glas minerale wol is geleverd en uitgepakt en met de klant is overeengekomen, haalt onze partner Boomerang de pallets bij elke klant op. Vervolgens zullen zij ze, indien nodig, repareren alvorens ze terug te sturen naar de fabriek van URSA in Delitzsch (Duitsland), waar we ze opnieuw zullen gebruiken.

"Dit is een volgende stap in ons algemene streven om de productieprocessen te verbeteren door het gebruik van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen te verminderen, producten te hergebruiken en te recyclen", legt Fernando Mingo uit, hoofd van de afdeling Circulaire Economie van URSA. "We willen deze cultuur ook zoveel mogelijk integreren in onze klantenrelaties.

De circulaire economie en haar socio-milieu-impact zijn op verschillende manieren aanwezig in zes van de 17 SDG's van de VN (einde van de armoede, duurzame steden en gemeenschappen, verantwoorde productie en consumptie, actie voor water, onderwaterleven en leven van terrestrische ecosystemen).

Het hergebruik van houten pallets helpt ook de bodemerosie te verminderen en vergroot het "koolstofopslag"-effect van dit materiaal, aangezien een kubieke meter hout meer dan een ton CO2 bevat.

Met dit project wil URSA in Duitsland in 2023 een retourpercentage van 40% hebben, waardoor het gebruik van nieuw hout afneemt en er geen honderden bomen gekapt hoeven te worden, waardoor de biodiversiteit behouden blijft.

"Het bestrijden van de gevolgen van de klimaatverandering en het bouwen aan een betere en leefbaardere wereld is urgenter dan ooit. We moeten allemaal ons deel van de verantwoordelijkheid op ons nemen bij activiteiten die misschien banaal lijken, maar uiteindelijk het verschil maken", besluit Fernando.

Koen Slos
Press contact

Koen Slos

General Manager Benelux and UK